Menu
Webshop
+45 8738 6411

Wolfram: værd at vide

af Karolina Thomsen, dato Sep 25, 2019 1:47:32 PM

Der er mange fordele ved TIG-svejsning med wolframelektroder, men der er også en række sikkerhedsforanstaltninger, som det er vigtigt at være opmærksom på. Læs med her.

boostinjay-LvOGj1X2jHE-unsplash-1

 

Svejsning med wolfram-elektroder

Når det gælder TIG-svejsning er der særlige sikkerhedsovervejelser, man skal gøre sig - både under slibningen og under selve svejsningen.

Ved svejsning med wolfram-elektroder frigives radioaktive tungmetaller, og her skal man være særligt opmærksom:

Jeg talte med en ung svejser, han var måske midt i tyverne, og han fortalte om, hvordan han fik en belægning om munden og på tungen og fik en grim, metallisk smag i munden.

- Henrik, Svejsehuset

Netop metalsmag i munden samt belægning på tunge og mund er tegn på, at tungmetallerne er kommet for tæt på. Og det skal man reagere på.

Først og fremmest er effektiv udsugning ved svejsestedet alfa og omega, når der TIG-svejses. Svejseren bør også bære en svejsemaske med udsugning.

Effektiv udsugning

Luftforuering fra alle typer svejsning kan give alvorlige sundhedsskader på grund af den frigivne røg og gas. Ved TIG-svejsning er det også ozon, arbejderen skal beskyttes imod. Ozon må ikke indåndes, og der skal derfor være korrekt udluftning i forbindelse med arbejdet. For at beskytte arbejderen er effektiv udsugning ved emnet - for eksempel i arbejdsbordet - eller et åndedrætsværn nødvendigt. En kombination af både udsugning og åndedrætsværn er ofte den bedste løsning. Du kan læse mere om udsugning og ventilation her.

Slibning af wolfram-elektroder

Foruden beskyttelse mod svejserøg og ozon, er det også vigtigt at bruge en vådslibemaskine, som kan opsamle de skadelige støvpartikler, der opstår når elektroderne slibes spidse.

En vådslibemaskine sikrer miljøvenlig opsamling af støvpartiklerne. Elektroden bliver slebet i et lukket miljø, hvor slibestøv og -vand automatisk opsamles i en beholder. Når beholderen er fyldt, skal den afleveres på genbrugsstationen som farligt affald. Det er vigtigt, at de skadelige partikler bliver opsamlet og håndteret hensigtsmæssigt - det er simpelthen et spørgsmål om sikkerhed.

En vådslibemaskine centrerer også elektroden perfekt, og sikrer præcis slibning i den korrekte vinkel. Det giver mindre elektrodespild, fordi slibningen er perfekt første gang - og hver gang. En præcis slibning sikrer også, at svejsearbejdet i sidste ende bliver ensartet og af højere kvalitet.

Slibemaskiner til wolfram fås både til fastmontering i værkstedet og som rejsestørrelse til arbejdet på farten.


Hvis du vil læse mere om sikkerhed og svejsning, så besøg vores guide her.

om:svejsningTIGsikkerhedslibningwolfram

Læs også