Webshop
Menu
Webshop
+45 8738 6411

Den ultimative guide til sikker svejsning

af Karolina Thomsen, dato Sep 24, 2019 1:38:55 PM

Hos Svejsehuset har vi lavet en guide til sikker svejsning. Vi gennemgår de typiske risici og kommer med gode råd til forebyggelse af skader.

Vil du have det helt kort? I bunden af indlægget finder du 10 hurtige råd fra Industriens Branchearbejdsmiljøråd.

Arbejdsstillinger og temperatur

En lang arbejdsdag kan påvirke kroppen uanset branche. I svejseindustrien er det særligt vigtigt at være opmærksom på temperatur og arbejdsstilling.

Uhensigtsmæssige arbejdsstillinger, for eksempel arbejdsborde i forkert højde, skæve vinkler samt tunge og gentagne løft kan give ondt i ryggen, slidgigt og kredsløbsproblemer. Det er skader, som ofte ses hos svejsere, og er smerterne først udløst, kan det være vanskeligt at udføre arbejdet i en periode.

Er der meget koldt eller megen træk i forbindelse med arbejdet, kan det også give smerter i muskler og belaste kroppen.

Forebyggelse

 • sørg for en god arbejdshøjde, for eksempel med justerbar højde på arbejdsbord
  • kan arbejdet ikke laves i en passende højde, så sørg for rigelige pauser i arbejdet
  • sørg for et godt arbejdsunderlag
  • lad tekniske hjælpemidler klare tunge og hyppige løft
  • pas på skæve løft
  • undgå stillinger hvor stræk, lænen til siden eller balanceøvelse er nødvendig
  • vælg passende og beskyttende beklædning, der både sikrer en god kropstemperatur og høj sikkerhed i arbejdet
  • arbejdstøj og -sko skal sidde godt, og må ikke stramme eller være generende

Hvis skaden er sket

 • søg læge ved smerter eller andre arbejdsrelaterede symptomer
 • tal med arbejdspladsen om at indføre de ovenstående foranstaltninge
 • god arbejdshøjde er en af de billigste og vigtigste forhold at få implementeret på arbejdspladsen

pete-wright-n1RJ7pXgGTE-unsplash

Svejserøg

Svejserøg består af både partikler og gasarter. Partiklerne er synlige i form af røg, mens gasarterne er usynlige.

Svejserøg kan give alvorlige skader - blandt andet kræft. Risikoen for sundshedsskader afhænger af mængden og typen af partikler og gas. Det betyder også, at løsningerne er forskellige, men helt grundlæggende må røg og gasser ikke indåndes. Det er vigtigt med effektiv udsugning eller åndedrætsværn, så partikler og røg kan holdes bort fra lungerne. En god og sikker løsning er en kombination af udsugning ved eller i arbejdsbordet og et åndedrætsværn.

Ventilations- og udsugningssystemer skal også efterses, for at sikre at de altid fungerer optimalt. Det kan eksempelvis være leverandøren, der med jævne mellemrum tjekker systemerne. Arbejdspladsen kan også selv lave en hurtig kontrol af effektiviteten, ved at lade en kollega, iført svejseskærm, observere svejsningen og røgens bevægelser. Det kan give en god fornemmelse af, om røgen bliver suget effektivt, eller om der skal rettes på et eventuelt mundstykke eller laves service på systemet.

Husk at de skadelige gasser er usynlige. Mange oplever symptomer på indånding af røg og gasser, men forbinder dem ikke med svejsningsarbejdet. Hold øje med symptomer som hovedpine, tørhed og irritation i øjne, næse og hals.

Forebyggelse

 • effektiv udsugning
 • åndedrætsværn - fx de nye Speedglas fra 3M
 • ventilations- og udsugningssystemet skal efterses med jævne mellemrum, for eksempel af en leverandør

Hvis skaden er sket

 • søg læge
 • symptomer på forgiftning er
  • hovedpine
  • tørhed i halsen
  • hoste
  • irritation i øjne, næse og hals
 • tal med arbejdsgiver om implementering af effektiv udsugning og åndedrætsværn

Særlige forholdsregler ved TIG-svejsning

Det er værd at knytte en ekstra kommentar til sikkerheden, når det gælder TIG-svejsning med wolframelektroder. Her gælder reglerne for almindelig svejsebeskyttelse, og man bør yderligere være opmærksom på, at der frigives ozon ved TIG-svejsning. Ozonen er usynlig, og meget skadelig.

Slibning af wolframelektroder bør også ske i et lukket system, da der frigives partikler under slibningen, som er meget skadelige for lungerne. Vi har dedikeret et helt indlæg til TIG-svejsning, og hvordan man bedst beskytter sig.

Du kan læse mere om sikker svejsning med wolframelektroder her.

kim-gorga-p3ViLmVgVJ4-unsplash-1

 

Mælk og fløde på køl

I svejsebranchen kan man støde på en gammel vandrehistorie om, at virksomheder tilbød mælk og fløde til svejserne i pausen. Det skulle tage den grimme metalliske smag i munden, og gøre det lidt mere fornøjelse at spise frokost.

Mælk og fløde er ren symptombehandling. Det beskytter ikke mod de følgevirkninger der opstår, når sikkerheden ikke er i orden.

Med andre ord: bliver du budt et glas mælk som løsningen på dine symptomer, er der noget galt.

Forebyggelse

 • effektiv udsugning
 • åndedrætsværn
 • ventilations- og udsugningssystemet skal efterses med jævne mellemrum, for eksempel af en leverandør
 • vådslibemaskine til wolframelektroder

Hvis skaden er sket

 • søg læge, hvis du oplever symptomer som
  • metallisk smag i munden
  • misfarvning på tunge og omkring mund
  • hovedpine
  • irritation i øjne, næse og hals
  • hoste
 • tal med arbejdsgiver om implementering af effektiv udsugning og åndedrætsværn samt vådslibemaskine til wolframelektroder
 • får du bare tilbudt et glas mælk? Tag det som en advarsel

Optisk stråling

Optisk stråling er en fællesbetegnelse for ultraviolet stråling (UV), synlig stråling (lys) og infrarød stråling (IR). UV- og infrarød-stråling er usynlig. Ved svejsning er det især den usynlige UV-stråling og den synlige stråling, der er et arbejdsmiljømæssigt problem.

Infrarød-strålingen er normalt meget lille, og den har mest betydning ved for eksempel flammeskæring. Selvom den er lille, bør det alligevel undgås at se længe på den uden brug af øjenbeskyttelse.

Svejselys kan give alvorlige øjenskader og hudskader, og det er derfor nødvendigt at beskytte disse områder - både på den, som svejser, og andre kollegaer i nærheden af svejsearbejdet.

Forebyggelse

 • svejsehjelm, eventuelt med selvlukkende svejseglas
 • handsker og halsbeskyttelse
 • heldækkende hætte eller klare slibebriller under hjelmen for ekstra beskyttelse ved reflektive overflader
 • indretning af svejsebåse med gardiner eller skærme, så kollegaer skånes for stråling
 • flytbare skærme kan være en god og mobil løsning for mange
 • faste skærme fås også med lyddæmpende effekt

Hvis skaden er sket

 • søg læge, hvis du oplever symptomer på svejseøjne (vær opmærksom på, at symptomerne først opstår efter 4-12 timer)
  • smerter i øjene
  • øjne der løber i vand
  • røde og irriterede øjne
  • overfølsomhed overfor lys
  • følelsen af at have noget i øjet
 • tal med arbejdsgiver om god forebyggelse af øjen- og hudskader

Støj

I øresneglen er der tusindvis af hårceller, der bevæger sig som træer i vinden, når der kommer lyd ind i øret. Er lyden for høj kan hårene knække. Når de knækker, er der opstået en høreskade. Et enkelt højt brag kan være nok til at give en høreskade - men skaden kan også komme snigende, for eksempel ved støj i forbindelse med arbejde.

Arbejdsmiljølovens grænse for støj på arbejdspladsen er 85 dB eller spidsværdier af støj over 137 dB, hvilket indebærer, at høreværn skal anvendes ved disse grænser. Ved 80 db skal høreværn stilles til rådighed. Normalt tåler hørelsen indtil otte timers daglig udsættelse med 80 dB høj kontinuerlig støj, uden permanent skade. Stiger støjbelastningen til 88 dB er grænsen 4 timers udsættelse. (Kilde: sundhed.dk)

Det er vigtigt at beskytte både svejseren og kollegaer mod støj, så alle på arbejdspladsen undgår høreskader. Dette kan forebygges med høreværn eller med lyddæmpende skærme. Skærmene har den fordel, at de også beskytter kollegaer mod stråling.

Forebyggelse

 • høreværn
 • indretning af lyddæmpende svejsebåse

Hvis skaden er sket

 • søg læge, hvis du oplever symptomer på høreskader:
  • hylen eller piben i ørerne
  • svært ved at høre på det ene eller begge ører

10 hurtige fra Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Skal det serveres helt kort? Her kommer ti gode råd til at beskytte dig selv og dine kollegaer.

 1. Røgen stiger opad – hold ikke hovedet ind over svejsestedet.
 2. Brug altid lavtryksudsugning. Placer suget korrekt og omhyggeligt. Flyt suget med, når du svejser.
 3. Brug kun højtryksudsugning, når lavtryksudsugning er praktisk umuligt, og suppler med et luftforsynet åndedrætsværn.
 4. Brug et egnet åndedrætsværn ved processer, som udvikler ozon.
 5. Brug udsugning, selvom du bruger turboudstyr eller et luftforsynet åndedrætsværn, af hensyn til dine kolleger.
 6. Beskyt hud og øjne mod direkte og reflekteret optisk stråling. Sæt skærme op.
 7. Brug høreværn mod støj fra svejseprocessen.
 8. Undgå fastlåste arbejdsstillinger i længere tid. Skift hyppigt arbejdsstilling.
 9. Brug arbejdstøj og sko, som ikke generer eller strammer.
 10. Ryg, spis og drik ikke i svejseområder. Opbevar ikke tobak, mad og drikkevarer i svejseområder.

 

En stor tak til Industriens Branchearbejdsmiljøråd, CO-industri, Dansk Industri og Ledernes Hovedorganisation. En del af informationerne i dette indlæg stammer fra pjecen Arbejdsmiljø ved svejsning - gode løsninger. Hele pjecen kan downloades her.

 

Fik du svar på det du søgte?

Du er velkommen til at kontakte Svejsehuset, hvis du har spørgsmål om sikkerhed eller produkter.

Læs også vores guide til ventilation og udsugning og vores guide til åndedrætsværn.

 

 

om:svejsningTIGsikkerhed

Få tips og tricks til svejsning og skæring i vores nyhedsbrev.

Læs også