Webshop
Menu
Webshop
+45 8738 6411

GUIDE: Ventilation og udsugning

af Karolina Thomsen, dato Sep 25, 2019 1:46:32 PM


Svejserøg består af både partikler og gasarter. Partiklerne er synlige i form af røg, mens gasarterne er usynlige.

G5-01 Welding 08 leather (1)

Det er vigtigt at beskytte svejseren, da svejserøg er meget sundhedsskadeligt. Risikoen for sundshedsskader afhænger af mængden og typen af partikler og gas, og det betyder også, at der findes forskellige løsninger. Helt grundlæggende er det vigtigste, at røg og gasser ikke må indåndes.

Ventilation og udsugning

Der skelnes mellem tre typer af luftrensning:

 1. Punktudsugning (flexarme, slanger, pistolsug mv.)
 2. Lokaludsugning (udsugningsborde, sugekabinetter mv.)
 3. Rumventilation (større udsugnings- og indblæsningsåbninger f.eks. i loft eller vægge)

Punktudsugning

Der findes to typer punktudsugning: lavtryks- og højtryksudsugning, og der er stor forskel på de to typer.

Lavtryksudsugning

Lavtryksudsugning er meget effektivt og kan opsamle både røg og gasser (som ozon). Ved dette system er det store slanger og kanaler, der håndterer store mænger luft, med et lille undertryk.

Der findes flexarme, hvor spjældet automatisk åbnes. De er gode, fordi de sikrer at udsugning starter, så snart lysbuen tændes - det beskytter derfor også den glemsomme svejser.

Fordele

 • Store luftmængder og stort indfangningsfelt.
 • Egner sig til alle typer svejsning.

Ulemper

 • Begrænset fleksibilitet. Flytter svejsestedet må der ogå rykkes på udsugning, så svejseren stadig beskyttes.

Højtryksudsugning

Højtrykssystemer består af lange slanger med lille diameter. De håndterer en mindre luftmængde og har ofte små flytbare sugehoveder.

Højtryksudsugning også være en del af selve svejsepistolen, hvor den suger røgen, samtidig med at der svejses. Slangerne på disse brændere er derfor en del tykkere, da der skal være plads til udsugningsrøret. For mange virker dette som en dyr - og måske også besværlig - løsning, fordi selve svejsepistolen og slangen er dyrere og noget tungere at håndtere.

Højtryksudsugning kan kombineres med en åndedrætsværn, som beskytter mod gas. Højtryksudsugning bør ikke stå alene. Du kan læse vores guide til åndedrætsværn her.

Fordele

 • Stor fleksibilitet. Kan anvendes på store arealer og emner.
 • Ved elektrodesvejsning er effektiv højtryksudsugning tilstrækkelig beskyttelse mod svejserøg.

Ulemper

 • Lille sugefelt. Fanger ikke ozon og fanger gasser dårligt.
 • Sugehovedet skal placeres meget tæt på svejsestedet, og det skal derfor flyttes oftere for at være tæt nok på svejsestedet.
 • Hvis pistolsug er den eneste mulige løsning, skal der også bruges åndedrætsværn.

Lokaludsugning

Udsugningsborde og sugekabinetter er eksempler på lokaludsugning. De kan være udformet forskelligt med sug i bund, bagvæg, skråt ovenfor eller langs bordet. Kabinetter eller anden sideafskærmning fungerer rigtig godt i forbindelse med lokaludsugningen, og det samme gør sugekabinetter med afsugning i bagvæggen eller skråt over bordet. Indblæsning af luft i forkanten af bordet eller op langs bagkanten giver også meget gode resultater.

Fordele

 • Der findes meget effektive løsninger, der udnytter røgens bevægelse eller tilfører indblæsning for at påvirke røgens bevægelse.
 • De bedste løsninger er sugekabinetter med afsugning i bagvæg eller skråt over bordet. Tilføjes der indblæsning, så røgens retning styres bedre, er resultatet meget effektivt.

Ulemper

 • Svejseborde med udsugning gennem en rist i bunden anbefales ikke. De kræver meget store lufthastigheder, emnet er i vejen for udsugningen og røgen bevæger sig stadig opad.
 • Sugehætte over svejsestedet kan også være problematisk ved manuel svejsning, hvis svejserens hoved er i vejen for udsugningen.

Rumventilation

Som regel suppleres der med et rumventilationsanlæg, udover punkt- og lokaludsugning. Anlægget skal blandt andet sørge for, at der kommer frisk luft i lokalet.

Et sådan anlæg må ikke lave undertryk i bygningen eller skabe træk. Hvis døre smækker eller er vanskelige at åbne, er det et tegn på, at anlægget skal justeres.

Rumventilation sikrer god luftkvalitet i hele arbejdsrummet og alle der arbejder i det.

Vedligeholdelse af udsugning- og ventilationssystemer

Ventilations- og udsugningssystemer skal også efterses for at sikre, at de altid fungerer optimalt. Det kan eksempelvis være leverandøren, der med jævne mellemrum tjekker systemerne.

Arbejdspladsen kan også selv lave en hurtig kontrol af effektiviteten, ved at lade en kollega, iført svejseskærm, observere svejsningen og røgens bevægelser. Det kan give en god fornemmelse af, om røgen bliver suget effektivt, eller om der skal rettes på et eventuelt mundstykke eller laves service på systemet. Det giver også en god fornemmelse af, hvor tæt udsugningens mundstykke skal være på det område, der svejses.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at hvis produktionen bliver større - og der svejses eller skæres flere emner - bør ventilation og udsugning også opgraderes, så det kan følge med og stadig fungere effektivt.

Udsugningsborde der opsamler slagger (som ved termisk skæring) skal også tømmes med jævne mellemrum, så udsugningen ikke tilstoppes. Eventuelle filtre skal også skiftes med jævne mellemrum. Her har en leverandør som regel udstukket retningslinjer for, hvor ofte det er nødvendigt.

Leder du efter svejseskærme til at supplere udsugningsystemet? Så læs vores guide til åndedrætsværn.


En stor tak til Industriens Branchearbejdsmiljøråd, CO-industri, Dansk Industri og Ledernes Hovedorganisation. En del af informationerne i dette indlæg stammer fra pjecen Arbejdsmiljø ved svejsning - gode løsninger. Hele pjecen kan downloades her.

 

om:svejsningTIGsikkerhedsundhedåndedrætsværnudluftningudsugningventilation

Få tips og tricks til svejsning og skæring i vores nyhedsbrev.

Læs også