Webshop
Menu
Webshop
+45 8738 6411

Ultima-TIG: Vådslibemaskine til wolframelektroder

af Karolina Thomsen, dato Oct 22, 2019 10:31:38 AM

I dette indlæg zoomer vi ind på Inelcos Ultima-TIG vådslibemaskiner til wolframelektroder. Vi har tidligere skrevet et indlæg om, hvorfor slibning af wolframelektroder kan være sundhedsskadeligt, hvis ikke de slibes hensigtsmæssigt. Det kan du læse om her.

Når wolframelektroder slibes, frigives der slibestøv, som er meget usundt at indånde. Det er derfor utroligt vigtigt for sikkerheden, at elektroderne slibes i et lukket system som en vådslibemaskine.

Vi tager i dette indlæg et kig på Inelcos vådslibemaskine Ultima-TIG.

Ultima-TIG fra Inelco

Ultima-TIG

Ultima-TIG består helt overordnet af en vådsliber i et lukket kammer, en elektrodeholder og en støvopsamler.

Wolframelektroden placeres i elektrodeholderen og sættes ind i kammeret, hvor spidsen slibes. På maskinen er det muligt at indstille den vinkel, som man ønsker at slibe sin elektrode.

Der findes fire forskellige modeller fra Inelco Grinders til slibning af wolframelektroder. De tre af modellerne er stationære til montering på værksted, mens den fjerde er en håndholdt, som kan tages med på farten. Nedenfor ses en oversigt over de forskellige modeller. Bemærk at Ultima-TIG-Cut også kan skære elektroden til og at Ultima-TIG-S kan slibe elektroder op til 8,0 mm.:

Model Funktion Elektrodestørrelse
Ultima-TIG Slibning Ø 0,8-4,0 mm
Ultima-TIG-S Slibning Ø 0,8-8,0 mm
Ultima-TIG-Cut Slibning, skæring Ø 0,8-4,0 mm
Neutrix Slibning, håndholdt Ø 0,8-4,0 mm

 

Væskebeholder og slibestøv

På de tre stationære modeller gælder det for dem alle, at slibestøvet opsamles i støvopsamleren under slibekammeret. Den skal derfor udskiftes med jævne mellemrum, når den er fyldt. På billedet nedenfor kan du se et eksempel på en tom og en fyldt støvopsamler - læg særligt mærke til vægtforskellen.

Ny og brugt væskebeholder til Ultima-TIG.

En fyldt støvopsamler vejer i eksemplet ovenover 733 gram mere end en ny. Den ekstra vægt skyldes det opsamlede svejsestøv. Det understreger også, hvor vigtigt det er at bruge en vådslibemaskine, så den tunge støv ikke ender i lungerne. Hvis først støvet er endt i lungerne, forsvinder det nemlig ikke igen.

Kun med et lukket slibekammer kan man sikre sig, at slibestøvet ikke ender i både lunger og på arbejdsstation. 

Elektrodeholder

På de stationære modeller findes der to forskellige løsninger til håndtering af elektrodeholderen. Den første mulighed er at holde elektroden manuelt ind mod slibeskiven. Her sættes elektroden i holderen, vinklen instilles og man sætter selv elektroden ind og drejer den under slibningen.

Den anden mulighed er at bruge AutoGrind, som er en automatiseret løsning til Ultima-TIG.

AutoGrind til Ultima-TIG

AutoGrind

AutoGrind kan tilkøbes som ekstraudstyr til Ultima-TIG. AutoGrind består af et slibemodul, som styrer elektroden og en styreboks, hvor slibetiden indstilles.

Det er en nemmere og hurtigere måde at få en mere præcis slibning. Med AutoGrind drejes elektroden væsentligt hurtigere, end det kan gøres i hånden, og det forkorter derfor slibetiden, når der skal slibes mange elektroder. Med AutoGrind stopper slibningen også automatisk, når elektroden er slebet færdig - og hvis der skal slibes flere elektroder i samme omgang, kan næste elektrode klargøres, mens maskinen kører.

Denne løsning har også en ergonomisk fordel, fordi brugeren undgår mange gentagne bevægelser i håndleddet.

Der findes to modeller af AutoGrind:

Type Passer til Elektrode-diameter
AutoGrind-Digital Ultima-TIG, Ultima-TIG CUT Ø0,8-4,0 mm
AutoGrind-Digital-S Ultima-TIG-S Ø0,8-8,0 mm

 

Farligt affald

Det er vigtigt, at de fyldte væskebeholdere håndteres, og afleveres, som farligt affald. Farligt affald kan være sundhedsskadeligt og/eller miljøskadeligt, og derfor skal det håndteres med omhu:

Virksomheder, der frembringer farligt affald, skal sikre, at det farlige affald er forsvarligt emballeret, mærket og opbevaret så det ikke forurener jord og grundvand. Der kan være særlige regler om, hvor meget farligt affald en virksomhed må opbevare.

- Miljøstyrelsen om farligt affald

Det er også vigtigt at sikre, at det farlige affald ikke blandes med andet affald.


Hvis du er blevet mere nysgerrig på maskinerne fra Inelco Grinders, så kan du besøge deres hjemmeside her.

Hvis du vil læse mere om wolfram-elektroder, så læs vores indlæg om Wolfram: værd at vide.

om:svejsningTIGsikkerhedslibning

Få tips og tricks til svejsning og skæring i vores nyhedsbrev

Læs også