Menu
Webshop
+45 8738 6411

GUIDE: Åndedrætsværn

af Karolina Thomsen, dato Sep 25, 2019 1:41:01 PM

Hvorfor bruge åndedrætsværn?

Når luftforurening fra svejsning, termisk skæring eller slibning ikke kan fjernes tilstrækkeligt effektivt med ventilation, skal der anvendes et åndedrætsværn. Åndedrætsværnet skal være CE-mærket og til beskyttelse mod de forureninger, der findes på arbejdspladsen.

Hvad skal vi vælge?

Åndedrætsværn og filtertype vælges ud fra:

 • Forureningens art og koncentration - hvad skal det beskytte imod?
 • Daglig brugstid - er det nødvendigt med en maske, der kan bæres mere end tre timer om dagen?
 • Er der røg, carbonmonoxid (kulilte) eller nitrøse gasser, skal der anvendes et friskluftforsynet åndedrætsværn
 • Til svejsning, hvor der kun udvikles ozon, findes der også filtrerende åndedrætsværn, som er godkendt af arbejdstilsynet.

Uanset type af åndedrætsværn gælder det, at produktet skal være CE-mærket og beskytte effektivt mod de forureninger der findes på den enkelte arbejdsplads.

Typer af åndedrætsværn

Man skelner mellem to overordnede gruppe af værn:

Friskluftforsynede åndedrætsværn fungerer ved, at der tilføres ren luft gennem en slange. Denne type åndedrætsværn beskytter mod alle typer forurening.

Filtrerende åndedrætsværn fungerer ved, at den omgivende luft passerer gennem et eller flere filtre, før den indåndes. Det kan være partikelfiltre, gasfiltre eller kombinationsfiltre. Filtrene beskytter imod forskellige typer af foruening.

Den grundlæggende forskel er altså, om luften indåndes gennem et filter, eller om der tilføres frisk luft gennem en slange. Til svejsearbejde ville man oftest vælge en af tre typer åndedrætsværn: filtrerende ansigtsmaske, turboudstyr eller en friskluftforsynende svejseskærm.

Filtrerende ansigtsmaske

Masken består helt eller delvist af filtermateriale. I denne type åndedrætsværn er det brugeren selv, der suger luften ind gennem filtrene. Det betyder, at der er modstand, når vejret trækkes gennem ansigtsmasken. En filtrerende ansigtsmaske må derfor maksimalt bruges tre timer om dagen - og ikke uafbrudt. Dette er kendt som tre-timers-reglen.

Et bud på en filtrerende ansigtsmaske kunne for eksempel være 3M 4277, som er godkendt til at beskytte mod ozon ved TIG-svejsning i rustfrit stål.

 

3m-4277-abe1-p3-reusable-dust-mask-respirator-113-p

 

Turboudstyr

Her er der også tale om et filtrerende åndedrætsværn. Forskellen på turboudstyr og en almindelig filtrerende ansigtsmaske er, at luften føres ind til svejsskærmen ved hjælp af en batteridrevet ventilator, som bæres i et bælte. I turboudstyret er der derfor ikke modstand, når brugeren trækker vejret, og derfor heller ingen begrænsning for, hvor mange timer om dagen masken må bæres. Turboudstyr må ikke forveksles med en friskluftforsynet svejseskærm - turboudstyr beskytter ikke mod alle gasarter, og beskytter heller ikke mod iltmangel.

Det kunne for eksempel være den nye 3M Speedglas G5-01.

G5-01 w ADF w Adflo CLOP

 

Friskluftforsynet svejseskærm

En friskluftforsynet svejseskærm får tilført renset luft fra et kompressoranlæg. Friskluftforsynede svejseskærme beskytter mod alle typer forurening og iltmangel -og så er der er ingen tidsbegrænsning for dagligt brug.

Der kan anvendes samme svejseskærm, som til brug med turboudstyret. En skærm som den vi nævnte ovenfor, Speedglas G5-01, kan også tilknyttes en kompressor, og blive til en friskluftforsynet svejseskærm.

Arbejdstilsynet anbefaler at bruge friskluftforsyning, selvom det for mange arbejdspladser kan være en mindre mobil løsning. Den slange, som forbinder masken med kompressoren, begrænser bevægeligheden til en diameter på eksempelvis 20 meter. Turboudstyret har ingen begrænsning på det punkt, fordi den batteridrevne ventilator bæres i et bælte.

Hvilke krav skal jeg leve op til som arbejdsgiver - og som ansat?

Både arbejdsgiver og ansat har pligt til at sørge for, at arbejdet udføres under sikre forhold.

Arbejdsgiveren skal sørge for

 • At der udleveres egnede åndedrætsværn, hvor det er påkrævet - og at de bliver brugt
 • At brugeren bliver instrueret i anvendelse af åndedrætsværnet og risikoen ved at benytte det
 • At åndedrætsværnet vedligeholdes, rengøres og opbevares tørt og sikkert
  • Husk at filtrene i åndedrætsværn med jævne mellemrum skal skiftes. Leverandøren udstikker anbefaleringer for, hvor ofte det skal ske.

Den ansatte har pligt til

 • At bruge de udleverede åndedrætsværn så snart arbejdets påbegyndes
 • At medvirke til at udstyret virker, og sørge for at meddele fejl og mangler ved udstyret

Fik du svar på det, du søgte? Læs også vores guide til ventilation og udsugning.


En stor tak til Industriens Branchearbejdsmiljøråd, CO-industri, Dansk Industri og Ledernes Hovedorganisation. En del af informationerne i dette indlæg stammer fra pjecen Arbejdsmiljø ved svejsning - gode løsninger. Hele pjecen kan downloades her.

om:svejsningTIGsikkerhedsundhedsvejseskærmeåndedrætsværn

Læs også