Menu
Webshop
+45 8738 6411

Tips til succes med en kollaborativ svejserobot

af Karolina Thomsen, dato Nov 13, 2019 10:23:42 AM

Der er mange overvejelser, der følger med, når man investerer i en kollaborativ svejserobot. Her følger derfor nogle gode tips og overvejelser, som kan være med til at sikre, at I får størst mulig succes med at implementere en kollaborativ svejserobot i jeres produktion.

 

1. Giv medarbejderne ejerskab

Særligt når det gælder kollaborative robotter er ejerskab helt essentielt for at skabe succes. Med kollaborative svejserobotter er en robotoperatør nemlig ikke nødvendig - det er smedene selv, som skal lære at bruge robotten. Det er derfor vigtigt, at sætte god tid af til oplæring, så smedene bliver trygge ved at bruge robotten. Chancerne for succes er langt større, hvis smedene føler ejerskab for den nye teknologi, fordi de selv kan bruge den og programmere den. På den måde bliver arbejdsgangen også langt mere effektiv, og hele processen hænger ikke på én person i virksomheden.

2. Vælg de rette emner

Sørg for at identificere de emner, som er monotone at svejse. Når de flyttes over til robotten, bliver bliver de samtidig elimineret for smedene. Det kan hjælpe med at understrege, at robotten er en positiv forandring i virksomheden - og sikre endnu mere ejerskab blandt smedene. 

Udvælg også de emner, som kræver en højere svejsekvalitet. Med robotten kan svejsesømmen blive mere præcis, end det kan gøres i hånden - og svejsningen bliver den samme hver gang.

3. Automatisér ikke 100%

Automatiser kun det, som giver mening at automatisere. Det vil sige, at målet ikke er at automatisere 100%. Ofte gælder det, at de første 80% er både lettere og billigere at automatisere, end de sidste 20%.

Det kan eksempelvis betyde, at hvis et emne skal vendes om, for at den sidste svejsning kan laves, så kan det bedre betale sig, at smeden klarer den sidste svejsning, mens emnet alligevel kontrolleres. På den måde giver det ofte mening at svejse lidt i hånden, og lade robotten gå i gang med næste emne.

4. Evaluér

Husk løbende at evaluere brugen af robotten - og særligt i starten. Hvis robotten står lidt for meget stille, så prøv at vende tilbage til jeres behovsanalyse: hvilke emner egner sig godt til robotten? Er det stadig trægt at få gang i robotten, så kontakt eventuelt producenten, som kan komme med gode råd til at få robotten brugt noget mere.

Kører robotten dagen lang? Så er der stadig meget godt at hente ved at evaluere arbejdet. I Svejsehuset hører vi fra flere virksomheder, hvordan robotten har hjulpet dem med at identificere udfordringer eller ligefrem mangler i den resterende produktionsproces. Husk derfor at bruge al jeres data - også når det går strygende! Måske kan hele jeres proces blive mere strømlinet, også langt udover robottens rækkevidde.

 

Er en kollaborativ robot noget for jer? Hvis du er interesseret i at vide mere om de kollaborative svejserobotter, så kan du her læse om Svejsehusets egen kollaborative svejserobot: RO-Buddy. Eller besøge vores indlæg Hvad koster en Svejserobot?Forsidebillede // GIPHY

om:svejsningkollaborative robottercobotsRO-Buddy

Læs også